Kefalet Sigortası Şartları :Adım Adım Rehber

Kefalet Sigortası
Kefalet Sigortası

Kefalet sigortası, özellikle inşaat ve kamu ihale projelerinde, işverenlerin yüklenicilerden beklediği taahhütlerin yerine getirilmesini güvence altına alan önemli bir sigorta türüdür. İşverenler ve yükleniciler için bu sigortanın yararlarını, risklerini ve gelecekteki trendlerini öğrenerek, projelerinizi daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütebilmeniz için gereken tüm bilgileri bulacaksınız.

 

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası, yüklenicilerin işverenlere karşı taahhüt ettikleri iş ve hizmetlerin belirli şartlar altında yerine getirileceğini garanti altına alan bir sigorta türüdür. Genellikle büyük ölçekli projelerde ve kamu ihalelerinde kullanılan bu sigorta, yüklenicinin mali durumunun bozulması veya yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda işverene tazminat ödeyerek projelerin aksamadan devam etmesini sağlar.

 

 

Tanımı

Kefalet sigortası, yüklenicilerin işverenlere karşı taahhüt ettikleri iş ve hizmetlerin belirli şartlar altında yerine getirileceğini garanti altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, genellikle inşaat ve kamu ihale projelerinde sıkça kullanılır. Bu sigorta, yüklenicinin finansal durumunun bozulması veya yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda devreye girerek işverene belirli bir miktar tazminat öder. Böylece, işverenin projesi aksamadan devam edebilir ve finansal kayıplar en aza indirgenir.

Amacı

Kefalet sigortasının temel amacı, işverenin finansal güvenliğini sağlamaktır. Projelerde, yüklenicinin taahhüt ettiği işleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi durumu her zaman bir risk oluşturur. Bu sigorta, bu riski ortadan kaldırarak işverenin maddi kayıplarını önler. Ayrıca, yüklenicilerin daha sorumlu ve dikkatli çalışmalarını teşvik eder.

Türleri

Kefalet sigortası, farklı ihtiyaçlara ve projelere göre çeşitli türlere ayrılabilir. En yaygın türleri şunlardır:

Teklif Teminatı

Teklif teminatı, yüklenicinin bir projeye teklif verirken sunduğu teminattır. Teklifin kabul edilmesi durumunda yüklenicinin sözleşmeyi imzalamaması halinde işverene ödeme yapılır.

Performans Teminatı

Performans teminatı, yüklenicinin projeyi belirtilen şartlar altında ve zamanında tamamlamasını garanti eder.

Avans Teminatı

Avans teminatı, işverenin yükleniciye yaptığı avans ödemelerinin sigorta kapsamına alınmasıdır. Yüklenicinin projeyi tamamlayamaması durumunda bu avans tutarı işverene geri ödenir.

Kefalet Sigortası Şartları Nelerdir?

Bu sigortayı almak isteyen yüklenicilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar, sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve her sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, finansal sağlamlık, geçmiş proje deneyimi ve yasal ve teknik uyum gibi temel kriterler aranmaktadır.

 

 

Genel Şartlar

Kefalet sigortası başvurularında sigorta şirketlerinin değerlendirdiği çeşitli genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, yüklenicinin finansal sağlamlığı, geçmiş proje deneyimi ve yasal ve teknik uyumunu kapsar. Sigorta şirketleri, yüklenicilerin bu kriterleri karşılayıp karşılamadığını detaylı bir şekilde inceler ve değerlendirir.

Finansal Sağlamlık

Yüklenicinin mali durumu sigorta şirketi tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Finansal sağlığı yerinde olan ve geçmişte mali problemleri olmayan yüklenicilere kefalet sigortası verilir.

Geçmiş Proje Deneyimi

Yüklenicinin daha önce tamamladığı projeler ve bu projelerden aldığı referanslar önemlidir. İyi referanslara sahip olan yükleniciler daha avantajlıdır.

Yasal ve Teknik Uyum

Yüklenicinin tüm yasal gerekliliklere ve teknik standartlara uygun çalışıyor olması gerekir. Sigorta şirketi bu uyumu kontrol eder.

Özel Şartlar

Bu sigorta başvurularında her projenin kendine özgü riskleri ve şartları olabilir. Sigorta şirketleri, projenin spesifik şartlarını ve ek teminat ihtiyaçlarını değerlendirerek bu sigorta sağlar.

Proje Spesifik Şartlar

Her projenin kendine özgü riskleri ve şartları olabilir. Sigorta şirketi, bu özel şartlara göre bu sigorta verir.

Ek Teminatlar

Bazı durumlarda sigorta şirketi ek teminatlar veya koşullar talep edebilir. Bu teminatlar, projenin risk durumuna göre belirlenir.

Kefalet Sigortası İçin Gerekli Belgeler

Kefalet sigortası başvurusu yaparken, sigorta şirketlerinin yüklenicinin mali durumu ve proje ile ilgili riskleri değerlendirebilmesi için belirli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler, yüklenicinin finansal sağlığını, proje geçmişini ve yasal uyumunu gösteren dokümanlardır. Başvuru sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gereken tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

 

 

Başvuru Formu

Başvuru formu, yüklenicinin sigorta şirketine sunması gereken ilk belgedir. Bu formda, yüklenici hakkında detaylı bilgiler ve sigorta talebine ilişkin açıklamalar yer alır. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gereklidir.

Finansal Durum Belgeleri

Yüklenicinin mali durumunu gösteren belgeler, sigorta şirketinin en çok dikkat ettiği belgelerdir. Bu belgeler arasında bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi finansal dokümanlar bulunur. Sigorta şirketi, bu belgeler aracılığıyla yüklenicinin mali sağlığını değerlendirir.

Diğer Gerekli Belgeler

Başvuru sürecinde ayrıca projenin detayları, yüklenicinin referansları ve geçmiş projelere ilişkin belgeler de sunulmalıdır. Bu belgeler, sigorta şirketinin başvuruyu daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır.

Kefalet Sigortası Başvuru Süreci

Bu sigorta başvurusu, belirli adımlar ve prosedürler içeren dikkatli bir süreçtir. Bu süreçte sigorta şirketleri, yüklenicinin mali durumu, proje geçmişi ve risk değerlendirmelerini detaylı bir şekilde inceler. Başvurunun kabul edilmesi ve poliçenin düzenlenmesi, çeşitli aşamalardan geçerek titizlikle gerçekleştirilir.

 

 

Başvuru Adımları

Bu sigorta başvurusu, bir dizi adım ve prosedürden oluşur. Bu adımlar, sigorta şirketinin yüklenicinin mali durumunu ve proje risklerini değerlendirmesi için gerekli olan incelemeleri içerir. Başvuru sürecinin her aşamasında dikkat edilmesi gereken belirli kriterler ve belgeler bulunmaktadır.

Ön Değerlendirme

Başvuru sürecinin ilk adımı, yüklenicinin mali durumunun ve geçmiş projelerinin ön değerlendirilmesidir. Sigorta şirketi, bu adımda başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.

Detaylı İnceleme

Ön değerlendirme olumlu sonuçlanırsa, sigorta şirketi yüklenicinin sunduğu belgeleri detaylı bir şekilde inceler. Bu inceleme, mali durum, proje riskleri ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak yapılır.

Onay ve Poliçe Düzenlenmesi

İnceleme sürecinin ardından başvuru onaylanır ve bu sigortanın poliçesi düzenlenir. Poliçe, yükleniciye teslim edilir ve sigorta kapsamı başlar.

Değerlendirme Süreci

Sigorta şirketi, başvuru sürecinde yüklenicinin mali durumunu ve projenin risklerini detaylı bir şekilde değerlendirir. Bu değerlendirme sürecinde, yüklenicinin mali belgeleri, referansları ve projenin detayları incelenir. Değerlendirme sonucunda, sigorta şirketi başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.

Poliçe Düzenlenmesi ve Teslimi

Başvuru onaylandıktan sonra, sigorta şirketi kefalet sigortası poliçesini düzenler. Poliçe, yükleniciye teslim edilir ve sigorta kapsamı resmen başlar. Poliçede yer alan şartlar ve teminatlar, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilir.

Kefalet Sigortası Prim Hesaplaması

Bu sigorta primleri, çeşitli kriterlere dayanarak hesaplanır ve her projenin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Sigorta şirketleri, projenin büyüklüğü, risk durumu ve yüklenicinin mali sağlığı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak primleri belirler. Bu hesaplamalar, hem sigorta şirketi hem de yüklenici için mali açıdan uygun ve sürdürülebilir olmalıdır.

 

 

Prim Hesaplama Kriterleri

Kefalet sigortası primlerinin hesaplanmasında dikkate alınan çeşitli kriterler bulunmaktadır. Sigorta şirketleri, projenin maliyeti, risk durumu ve yüklenicinin mali sağlığı gibi faktörleri analiz ederek prim miktarını belirler. Bu kriterler, her proje için farklılık gösterebilir ve sigorta şirketlerinin risk değerlendirmesine göre şekillenir.

Proje Büyüklüğü

Projenin maliyeti ve büyüklüğü, prim hesaplamasında önemli bir faktördür. Büyük projeler için primler genellikle daha yüksek olur.

Risk Durumu

Projenin risk durumu, prim hesaplamasında dikkate alınan bir diğer önemli faktördür. Yüksek riskli projeler için primler de yüksek olabilir.

Yüklenicinin Mali Durumu

Yüklenicinin mali sağlığı, primlerin belirlenmesinde etkili bir faktördür. Mali durumu güçlü olan yüklenicilere daha düşük primler uygulanabilir.

Ödeme Seçenekleri

Bu sigorta primleri, genellikle yıllık olarak ödenir. Ancak bazı sigorta şirketleri, yüklenicilere farklı ödeme seçenekleri sunabilir. Örneğin, primler aylık veya üç aylık periyotlarla ödenebilir.

Prim İndirimleri ve Avantajları

Sigorta şirketleri, belirli şartları sağlayan yüklenicilere prim indirimleri ve avantajlar sunabilir. Örneğin, mali durumu güçlü ve iyi referanslara sahip yükleniciler, daha düşük primlerle bu sigorta alabilirler.

 

Kefalet Sigortası Poliçesi ve Kapsamı

Kefalet sigortası poliçesi, yüklenicinin belirli bir projeyi taahhüt edilen şartlar altında tamamlayamaması durumunda işverene finansal güvence sağlar. Poliçede belirtilen şartlar ve teminatlar, sigorta şirketi ile yüklenici arasında yapılan anlaşmaya dayanır ve projenin risk durumuna göre şekillenir. Bu kapsam, sigorta süresi, teminat miktarı ve ödeme koşulları gibi önemli detayları içerir.

 

 

Poliçe Şartları

Kefalet sigortası poliçesi, belirli şartlar ve teminatlar içermektedir. Bu şartlar, sigorta şirketi ve yüklenici arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Poliçe şartları arasında sigorta süresi, teminat miktarı ve ödeme koşulları gibi detaylar yer alır.

Kefalet Sigortasının Yararları

Bu sigorta, hem işverenler hem de yükleniciler için önemli avantajlar sunar. İşverenler, projelerinin kesintisiz ve planlandığı şekilde tamamlanması konusunda güvence sağlarken, yükleniciler de finansal güvenlik ve rekabet avantajı elde ederler. Bu sigorta, projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesini ve tamamlanmasını destekleyerek taraflar arasında güven oluşturur.

 

 

İşverenler İçin Yararları

Kefalet sigortası, işverenlerin projelerini güvence altına alır. Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda işverenin maddi kayıpları sigorta tarafından karşılanır. Böylece projeler aksamadan ve belirlenen süre içinde tamamlanabilir. İşverenler, bu sigorta sayesinde finansal kayıplara karşı korunmuş olur ve projelerin devamlılığını sağlayabilirler.

Yükleniciler İçin Yararları

Kefalet sigortası, yüklenicilere de çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle, bu sigorta yüklenicinin güvenilirliğini artırır ve işverenlere karşı güvence sağlar. Bu durum, yüklenicinin daha fazla iş alma olasılığını artırır. Ayrıca, bu sigorta yüklenicinin mali durumunu güçlendirir ve projelerde karşılaşılabilecek finansal sorunlara karşı koruma sağlar.

Kefalet Sigortasının Riskleri

Bu sigorta, sağladığı birçok yararın yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getirir. İşverenler ve yükleniciler, sigorta poliçesinin şartlarının doğru bir şekilde belirlenmemesi veya sigorta şirketinin mali sorunlar yaşaması gibi durumlarda finansal kayıplarla karşılaşabilirler. Ayrıca, yüksek prim maliyetleri ve poliçenin iptali gibi riskler de dikkate alınmalıdır.

 

 

İşverenler İçin Riskler

Kefalet sigortasının işverenler için bazı riskleri bulunmaktadır. Öncelikle, sigorta poliçesinin şartlarının doğru bir şekilde belirlenmemesi durumunda işverenin beklentileri karşılanmayabilir. Ayrıca, sigorta şirketinin iflas etmesi veya mali sorunlar yaşaması durumunda işverenin tazminat talepleri karşılanmayabilir.

Yükleniciler İçin Riskler

Yükleniciler için de bazı riskler bulunmaktadır. Kefalet sigortası primlerinin yüksek olması, yüklenicinin maliyetlerini artırabilir. Ayrıca, yüklenicinin mali durumu kötüleşirse sigorta şirketi poliçeyi iptal edebilir veya yenilemeyebilir. Bu durum, yüklenicinin iş yapma kapasitesini ve itibarını olumsuz etkileyebilir.

Kefalet Sigortası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu sigorta hakkında sıkça sorulan sorular, bu sigorta türünün nasıl işlediği, hangi durumlarda gerekli olduğu ve başvuru sürecinde neler yapılması gerektiği gibi konuları kapsar. Hem işverenler hem de yükleniciler, bu sigortanın detaylarını ve olası avantajlarını daha iyi anlayabilmek için çeşitli sorular sormaktadır.

 

 

Kefalet Sigortası Nasıl Alınır?

Bu sigorta almak için öncelikle bir sigorta şirketi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi, yüklenicinin mali durumunu ve proje detaylarını değerlendirerek uygun bir poliçe düzenler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler sigorta şirketi tarafından belirlenir ve yükleniciye bildirilir.

Kefalet Sigortası Hangi Projelerde Kullanılır?

Bu sigorta, genellikle inşaat ve kamu ihale projelerinde kullanılır. Ancak, özel sektör projeleri ve diğer büyük ölçekli projelerde de bu sigorta kullanılabilir. Projenin büyüklüğü ve risk durumu, bu sigortanın gerekliliğini belirleyen faktörlerdir.

Kefalet Sigortası Primleri Nasıl Hesaplanır?

Bu sigorta primleri, projenin büyüklüğü, risk durumu ve yüklenicinin mali durumu gibi faktörlere göre hesaplanır. Sigorta şirketi, bu kriterleri değerlendirerek uygun bir prim belirler. Primler genellikle yıllık olarak ödenir, ancak bazı durumlarda aylık veya üç aylık ödeme seçenekleri de sunulabilir.

Kefalet Sigortası Poliçesi Nasıl Düzenlenir?

Bu sigorta poliçesi, sigorta şirketi tarafından düzenlenir ve yükleniciye teslim edilir. Poliçede sigorta süresi, teminat miktarı, ödeme koşulları ve diğer şartlar yer alır. Poliçenin geçerlilik süresi boyunca yüklenici, belirlenen şartlar doğrultusunda hareket etmelidir.

Kefalet Sigortası Hangi Durumlarda Devreye Girer?

Bu sigorta, yüklenicinin taahhüt ettiği işleri yerine getirememesi durumunda devreye girer. Bu durumda, sigorta şirketi işverene belirli bir tazminat öder ve projenin devamlılığını sağlar. Sigorta kapsamına giren durumlar, poliçede belirtilen şartlara göre belirlenir.

 

Kefalet Sigortasının Geleceği

Kefalet sigortası, inşaat ve kamu projeleri gibi büyük ölçekli yatırımlarda güvence sağlamaya devam ederken, sektördeki yenilikler ve değişen mevzuatlar gelecekte bu sigorta türünün nasıl şekilleneceğini belirleyecektir. Dijitalleşme ve teknoloji kullanımı, bu sigorta süreçlerini daha verimli hale getirmekte ve yeni trendler ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda, küresel ekonomik dinamikler ve mevzuat değişiklikleri, bu sigortanın kapsamını ve uygulama alanlarını genişletebilir.

 

 

Yeni Trendler ve Gelişmeler

Kefalet sigortası sektörü, sürekli olarak gelişmekte ve yeni trendler ortaya çıkmaktadır. Özellikle dijitalleşme ve teknoloji kullanımı, bu sigorta süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmektedir. Sigorta şirketleri, dijital platformlar aracılığıyla müşterilerine daha iyi hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Mevzuat Değişiklikleri

Bu sigorta ile ilgili mevzuat değişiklikleri de sektörü etkilemektedir. Yeni yasalar ve düzenlemeler, sigorta şirketlerinin ve yüklenicilerin uyum sağlaması gereken yeni şartlar getirebilir. Bu değişiklikler, bu sigortanın uygulanabilirliğini ve kapsamını genişletebilir.

Kefalet Sigortasının Yaygınlaşması

Bu sigorta, özellikle büyük ölçekli projelerde ve kamu ihalelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu sigortanın özel sektör projelerinde de yaygınlaşması beklenmektedir. İşverenler ve yükleniciler, bu sigortanın sağladığı güvence ve avantajlardan yararlanarak projelerini daha güvenli bir şekilde yönetebilirler.

 

 

 

 

Bu sigorta, işverenler ve yükleniciler için projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına önemli bir güvence aracı olarak öne çıkmaktadır. Bu sigortanın işleyişi, işverenlerin finansal güvenliğini sağlarken, yüklenicilere de mali açıdan destek sunar ve daha sorumlu çalışmalarını teşvik eder. Ancak, bu sigortanın sunduğu yararların yanında, belirli riskleri de bulunmaktadır ve bu risklerin iyi yönetilmesi gerekmektedir.

Kefalet sigortası almak isteyen yükleniciler için belirlenen genel ve özel şartlar, sigorta şirketlerinin titizlikle incelediği kriterlerdir. Finansal sağlamlık, geçmiş proje deneyimi ve yasal uyum gibi genel şartlar, yüklenicinin güvenilirliğini ve kapasitesini ortaya koyar. Bu şartların karşılanması, sigorta sürecinin ilk aşaması olan ön değerlendirmede büyük önem taşır. Bunun yanı sıra, her projenin kendine özgü riskleri ve şartları olabilir. Sigorta şirketleri, bu özel şartları dikkate alarak ek teminatlar veya özel koşullar talep edebilir.

Sigortası başvuru süreci, bir dizi adım ve prosedürden oluşur. Ön değerlendirme, detaylı inceleme ve onay aşamaları, yüklenicinin mali durumu ve proje risklerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesini içerir. Başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması, sigorta poliçesinin düzenlenmesi ve teslimi ile sonuçlanır. Bu poliçe, sigorta süresi, teminat miktarı ve ödeme koşulları gibi önemli detayları içerir ve taraflar arasında yapılan sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilir.

Kefalet sigortası primleri, çeşitli kriterlere göre hesaplanır. Projenin büyüklüğü, risk durumu ve yüklenicinin mali durumu, prim hesaplamasında dikkate alınan ana faktörlerdir. Sigorta şirketleri, bu kriterleri değerlendirerek uygun prim miktarını belirler. Ayrıca, ödeme seçenekleri ve prim indirimleri de yüklenicilerin mali yükünü hafifletebilir.

Kefalet sigortası poliçesi ve kapsamı, işverenlerin ve yüklenicilerin proje sürecinde karşılaşabilecekleri risklere karşı bir güvence sağlar. Poliçe şartları, sigorta şirketi ile yüklenici arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir ve sigorta süresi boyunca geçerlidir. Bu sigortanın yararları, işverenler ve yükleniciler için büyük avantajlar sunar. İşverenler, projelerin aksamadan tamamlanmasını sağlarken, yükleniciler de finansal güvence ve rekabet avantajı elde ederler.

Ancak, sigortanın bazı riskleri de bulunmaktadır. İşverenler ve yükleniciler, sigorta poliçesinin şartlarının doğru bir şekilde belirlenmemesi veya sigorta şirketinin mali sorunlar yaşaması durumunda finansal kayıplarla karşılaşabilirler. Ayrıca, yüksek prim maliyetleri ve poliçenin iptali gibi riskler de dikkate alınmalıdır.

Kefalet sigortası hakkında sıkça sorulan sorular, bu sigorta türünün nasıl işlediği, hangi durumlarda gerekli olduğu ve başvuru sürecinde neler yapılması gerektiği gibi konuları kapsar. Bu soruların cevaplarını bilmek, hem işverenler hem de yükleniciler için büyük bir avantaj sağlar. Bu sigorta ile ilgili en yaygın soruları ve bu soruların cevaplarını öğrenmek, sigorta sürecini daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır.

Kefalet sigortasının geleceği, sektördeki yenilikler ve değişen mevzuatlar tarafından şekillendirilecektir. Dijitalleşme ve teknoloji kullanımı, bu sigorta süreçlerini daha verimli hale getirmekte ve yeni trendler ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda, küresel ekonomik dinamikler ve mevzuat değişiklikleri, bu sigortanın kapsamını ve uygulama alanlarını genişletebilir.

Sonuç olarak, kefalet sigortası, projelerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemli bir araçtır. İşverenler ve yükleniciler, bu sigorta türünün sunduğu avantajlardan yararlanarak projelerini daha güvenli ve verimli bir şekilde yönetebilirler. Bu sigorta hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru sürecini başlatmak için kefaletsigortamerkezi.com adresini ziyaret edebilir ve uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz: Mail: talep@kefaletsigortamerkezi.com, Telefon: 0850 309 0562, WhatsApp Destek Hattı: 0 532 369 94 83. Projelerinizi güvence altına almak için bizimle irtibata geçin ve kefalet sigortasının sunduğu fırsatlardan yararlanın.

Hizmetlerimiz

Sizi Arayalım mı?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Print
Önerilen Gönderiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizi Arayalım

Kefalet sigortası ya da diğer sigorta ürünlerimiz için formu doldurun gönderin ve en kısa sürede sizi arayıp konu hakkında sorularınızı cevaplayalım.

İş Ortağımız Olmak Ister Misiniz?

Sigorta sektöründe başarıya giden yolda birlikte ilerleyelim! Siz değerli iş ortaklarımızla birlikte, müşterilerimize en iyi sigorta çözümlerini sunarak kazan-kazan bir ortaklığa adım atalım. Güçlü destek, geniş pazar erişimi ve rekabetçi kar marjları ile siz de bizimle birlikte büyüyün. Detaylar için şimdi bizimle iletişime geçin!